กองบริหารการคลัง
Responsive image

สรุปรายการพักสินทรัพย์ เดือน ตุลาคม 2564

กลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง ขอสรุปผลรายการที่ได้ล้างพักสินทรัพย์เสร็จสิ้น

รอบเดือน ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

Download File         >>> PDF <<<

File Google Sheet              >>>Google Sheet<<< 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานรายงาน กลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง โทร 0 2590 3073

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ