กองบริหารการคลัง
Responsive image

88/65 หน่วยงานในสังกัด 4 แห่ง โอนเงินงบลงทุนคืนส่วนกลางกรมฯ

1. กองวัณโรค

2. สถาบันราชประชาสมาสัย

3. สคร.2 พิษณุโลก

4. สคร.12 สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ