กองบริหารการคลัง
Responsive image

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง หรือยื่นทางไปรษณีย์

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ