กองบริหารการคลัง
Responsive image

411.1/66 หน่วยงานในสังกัดกรมฯ 5 หน่วยงาน โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ

รายชื่อหน่วยงานที่โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ

1. กองป้องกันการนบาดเจ็บ

2. สถาบันบำราศนราดูร

3. สคร. 3 จังหวัดนครสวรรค์

4. ศตม. 6.4 จังหวัดตราด

5. สคร. 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ