กองบริหารการคลัง
Responsive image

รับโอน/ย้าย ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการพัสดุ)

กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค  มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับโอน/ย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง  ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ  โดยปฏิบัติงาน ณ กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง  ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ