กองบริหารการคลัง
Responsive image

225/67 สคร.1 เชียงใหม่ โอนเงินงบดำเนินงาน ให้กับ ศตม.ในสังกัด 2 แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ