กองบริหารการคลัง
Responsive image

280/67 กรมฯ โอนเงินเบิกหักผลักส่ง ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จาก ผ.7.1 ไปเบิกจ่ายใน ผ.8.5 จำนวน 2,580,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ