กองบริหารการคลัง
Responsive image

228/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมฯตามรายชื่อที่แนบ (ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร ผบก.) จำนวน 646,532.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ