กองบริหารการคลัง
Responsive image

319/62 โอนงบลงทุน กรมฯ โอนเงินไป กองฯวัคซีน,กองโรคเอดส์,กองโรคติดต่อทั่วไป และกองบริหารการคลัง จำนวน 797,570.- บาท

ข่าวสารอื่นๆ