กองบริหารการคลัง
Responsive image

428/62 โอนงบลงทุน ผ.1.1 กรมฯ โอนเงินไป กองโรคเอดส์ฯ จำนวน 12,872,500.- บาท (โอนงานช้ากว่าแผนของ สคร.8 ค่าก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและอาคารอำนวยการพร้อมสิ่งก่อสร้าง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ