กองบริหารการคลัง
Responsive image

455/62 โอนงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ผ.18.1 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ตามรายชื่อแนบ จำนวนทั้งสิ้น 270,704.11 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ ดังนี้ 

1.กองยุทธศาสตร์และแผนงงาน

2.กองวัณโรค

3.กองนวัตกรรมและวิจัย

4.สถาบันบำราศนราดูร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ