กองบริหารการคลัง
Responsive image

001/63 โอนจัดสรรงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทุกหน่วยงาน จำนวน 1,515,202,730.00 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ