กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] สูงวัยหกล้ม รัฐใช้งบเท่าไหร่ ?

ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ ร้อยละ 20

- ร้อยละ 80 ใช้สิทธิบัตรทอง

- ขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุหกล้มทุกปี หรือกว่า 4 ล้านคน

- ร้อยละ 20 ของผู้หกล้มได้รับบาดเจ็บ และมากกว่า 41,000 ราย ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาลเกือบ 1,500 ล้านบาทต่อปี

ทุกคน ร่วมกัน ป้องกันล้ม ลดการสูญเสีย

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ