สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร.7 ขอนแก่น โดย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินความรอบรู้ ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชน เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2567 (จังหวัดขอนแก่น)


ข่าวสารอื่นๆ