สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ศูนย์สาธิตบริการ สคร.7 ขอนแก่น รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567 โดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมเชิญชวนบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน


ข่าวสารอื่นๆ