สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
หลักสูตรออนไลน์ (E - Learning) คลิก!!

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ