สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ