สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แผนกรังสีวิทยา (X-Ray)

แผนกรังสีวิทยา(X-Ray)ในเวลาราชการ

อาคาร 3 ชั้น 1 โทร.02-590-3504

 

 

 

แผนกรังสีวิทยา(X-Ray) นอกเวลาราชการ

อาคาร 3 ชั้น 1 โทร.02-590-3504