สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน

      เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านโรคติดต่อและโรคติดเชื้อ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เปิดให้บริการ ณ ตึกอำนวยการ อาคาร 2 ชั้น 4 สถาบันบำราศนราดูร เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น. หยุุด วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์