สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ฝึกอบรม

สถาบันบำราศนราดูร 38 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-3645, 02-590-3475
โทรสาร 02-590-3475

การศึกษาดูงาน

กรุณาติดต่อศูนย์ฝึกอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
โทร 02-590-3702, มือถือ 094-5538962
E-mail: [email protected]