สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้าลจุลชีพในโรงพยาบาล

สถาบันบำราศนราดูร  เลขที่ 38 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

โทรศัพท์ 02 590-3652, 02-590-3443
อีเมล : [email protected][email protected]

Facebook :http://www.facebook.com/NICCThailand