สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

แผนกผิวหนัง

แผนกผิวหนัง 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร.02-590-3454

***ผิวหนังเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร.02-590-3448***