กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอนให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอนให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)


ข่าวสารอื่นๆ