กองบริหารการคลัง
Responsive image

รับสมัครรับย้าย รับโอน เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค  มีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับโอน/ย้าย ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง  ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ  โดยปฏิบัติงาน ณ กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง  ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ