กองบริหารการคลัง
Responsive image

ขอขยายการสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ

ข่าวสารอื่นๆ