กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค

 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมควบคุมโรค

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 


ข่าวสารอื่นๆ