สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 280 (วันที่ 27 ก.ย. - 3 ต.ค. 2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 280 "เตือนประชาชนในช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และบางพื้นที่มีฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลาก ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำ อาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้" https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=14885&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ