สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

สคร.9 บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR

???? ???? กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9) กรมควบคุมโรค ให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR

???? โปรดลงทะเบียนเข้ารับการตรวจล่วงหน้าที่ ระบบ ICN-Tracking ???? http://odpc09.icntracking.com/icntracking/self_register.php

⏰ ตรวจเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9)

???? กรณีที่ต้องการใบรับรองแพทย์ โปรดแจ้งล่วงหน้าทางเบอร์โทรศัพท์ ☎️ 044212900 หรือ 044-212903 ต่อ 121


ข่าวสารอื่นๆ