สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 282 (วันที่ 11 -17 ต.ค. 2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 282 กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 282 "เตือนประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารทะเลจำพวก แมงดาทะเล ปลาปักเป้า หากไม่ทราบ แยกไม่ออก ไม่ควรนำมารับประทาน เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีพิษรุนแรง เสี่ยงได้รับอันตรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้" https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15042&deptcode=brc&news_views=299

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ