สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 283 (วันที่ 18-24 ต.ค.2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 283 "เตือนประชาชนใกล้ช่วงวันหยุดยาวจะมีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ประกอบกับยังมีฝนตกต่อเนื่อง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15159&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ