สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 284 (วันที่ 25-31 ต.ค.2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 284 "เตือนในช่วงนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตก รวมถึงพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรให้ลงเล่นน้ำ เสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15254&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ