สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 285 (วันที่ 1-7 พ.ย.2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 285 "เตือนช่วงฤดูหนาว ประชาชนมักไปท่องเที่ยวตามภูเขาหรือยอดดอย และพักตามรีสอร์ตหรือโรงแรม ขอให้ระมัดระวังการอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส อาจทำให้หมดสติและเสี่ยงเสียชีวิตได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15397&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ