สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 288 (วันที่ 22-28 พ.ย.2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 288 "เตือนประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หรือทำงานในฟาร์ม ระมัดระวังการสัมผัสเลือด ปัสสาวะ สารคัดหลั่งของสัตว์ อาจป่วยด้วยโรคบรูเซลโลสิส แนะวิธีป้องกันโดยสวมรองเท้าหุ้มส้น บูทยาว หรือสวมถุงมือขณะทำงาน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15711&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ