สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 289 (วันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค.2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 289 "เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดช่วงปิดเทอม อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง เสี่ยงตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15817&deptcode=

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ