สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 290 (วันที่ 6-12 ธ.ค.2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 290 (วันที่ 6-12 ธ.ค.2563) "เตือนประชาชนใกล้ช่วงวันหยุดยาวจะมีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15917&deptcode=brc

 

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ