สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 291 (วันที่ 20-26 ธ.ค.2563)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 291 "เตือนประชาชนช่วงใกล้วันหยุดยาว อาจมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน" 

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16156&deptcode=brc&news_views=24

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ