สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2564 (วันที่ 17 - 23 ม.ค.2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 3/2564 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศหนาวเย็น ระมัดระวังอันตรายจากภัยหนาว ควรสวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นร่างกายอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่งเสี่ยงเน้นดูแลเป็นพิเศษ เพราะหากป่วยอาจมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16612&deptcode=brc&news_views=193

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ