สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 4/2564 (วันที่ 24 - 30 ม.ค.2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 4/2564  (วันที่ 24 - 30 ม.ค.2564) "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตก และมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู แนะควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16719&deptcode=brc&news_views=99

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ