สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 5/2564 (วันที่ 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 5/2564 "เตือนประชาชนช่วงนี้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น อาจทำให้อาหารเสียได้ง่าย ระวังป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลัก ...สุก ร้อน สะอาด..."

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16831&deptcode=brc&news_views=330

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ