สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/2564 (วันที่ 7-13 ก.พ. 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 6/2564 "เตือนประชาชนช่วงนี้ ในบางพื้นที่ของประเทศอาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 ขอให้ลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16930&deptcode=brc&news_views=184

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ