สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2564 (วันที่ 14-20 ก.พ. 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 7/2564 "เตือนประชาชนช่วงนี้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ระวังป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้ยึดหลัก ...สุก ร้อน สะอาด...

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17033&deptcode=brc&news_views=138

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ