สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2564 (วันที่ 21-27 ก.พ. 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 8/2564 "เตือนในช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนขึ้น ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กชวนกันไปเล่นน้ำกันเองตามลำพัง อาจเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17179&deptcode=brc&news_views=352

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ