สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2564 (วันที่ 7-13 มี.ค. 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 10/2564 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้น อาจทำให้อาหารบูดหรือเน่าเสียได้ง่าย ขอให้ยึดหลัก...สุก ร้อน สะอาด..."

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17434&deptcode=brc&news_views=284

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ