สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2564 (วันที่ 14-20 มีนาคม 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 11/2564 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ แนะร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17523&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ