สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2564 (วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 13/2564 (วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2564) "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ อาจเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับ" 

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=17797&deptcode=brc

 

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ