สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2564 (วันที่ 18-24 เมษายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 16/2564 (วันที่ 18-24 เมษายน 2564) "เตือนประชาชน ช่วงนี้ยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่ อาจทำให้มีน้ำท่วมขัง ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่ในน้ำนานๆ อาจเสี่ยงสัมผัสกับเชื้อโรคได้ ระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18114&deptcode=

 

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ