สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2564 (วันที่ 25 เมษายน -1 พฤษภาคม 2564)

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2564 (วันที่ 25 เมษายน -1 พฤษภาคม 2564)  "เตือนประชาชนระวังอันตรายจากการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามารับประทาน หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร" 

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18237&deptcode=brc

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ