สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 19/2564 (วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 19/2564 "เตือนประชาชน ช่วงนี้มีฝนตกฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำงานในพื้นที่โล่งแจ้งในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนอง อาจถูกฟ้าผ่าได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18540&deptcode=brc&news_views=84

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ