สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 20/2564 (วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 20/2564 "เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการเก็บเห็ดป่ามารับประทาน เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จะมีเห็ดป่าขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมาก หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บมาปรุงอาหาร"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18666&deptcode=brc&news_views=177

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ