สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2564 (วันที่ 13-19 มิถุนายน 2564)

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 22/2564 "เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้"

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19004&deptcode=brc&news_views=195

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ